ร้องเรียนทุจริต
ฟรี
 • 1686111183-.jpg

  อบต.ถนนโพธิ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

 • (4).jpg

  องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่ตำบลถนนโพธิ์ จำนวน 3 ราย

 • 1686110170-.jpg

  โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและครอบครัวตำบลถนนโพธิ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ 2566

 • 1685093888-.jpg

  ประชุมคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ครั้งที่ 3/2566

 • LTC.jpg

  จัดการประชุม Long Term Care (LTC) เพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลถนนโพธิ์

 • S__264495115.jpg

  ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

 • AC4E9D7A-568E-4544-B6A9-6ECE415EFB0A.png

  องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เพิ่มช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ / ร้องเรียนการทุจริต

 • (1).jpg

  ตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

 • qr cod eit.png

  เชิญประชาชนผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ ปี 2566

 • S__255123477.jpg

  อบต.ถนนโพธิ์ ร่วมงานรำบวงสรวงท้าวสุรนารีอำเภอโนนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ดูข่าวทั้งหมด

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ดูคำสั่งทั้งหมด