ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

อัลบัมทั้งหมด

ไถกลบตอซัง

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

ภาพกิจกรรมโครงการวันผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564

โครงการไถกลบตอซัง ปีงบประมาณ 2564

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ของอำเภอโนนไทย ประจำปี 2564

ครอบครัว คุณแม่สมจิตต์ แปรโคกสูง มอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน 5 เครื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

โครงการจัดการคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการป้องกันและเรียนรู้เรื่องโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563

ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เกิดเหตุไฟไหม้ทุ่งนาบริเวณท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ลามมาจนถึงถนนใหญ่และทุ่งนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

ทำหน้ากากอนามัย แจกจ่ายประชาชนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

แก้ปัญหาภัยแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค

โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562

กิจกรรม "เดิน-วิ่งการกุศล ถนนโพธิ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1"

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ดำเนินการสูบน้ำบ่อบาดาล ม.8 เพื่อจ่ายน้ำให้กับระบบปะปา หมู่อื่นๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำ

อบต.ถนนโพธิ์ ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภคเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้ประชาชนในเขตตำบลถนนโพธิ์

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช

พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

โครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการหมู่บ้านสีขาว ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ตำบลถนนโพธิ์ (14 สค. 2562)

โครงการการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม 2562)

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (3 กค.2562)

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

กิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (วันที่ ๔-๖ พ.ค. ๒๕๖๒) อำเภอโนนไทย

กิจกรรมโครงการวันผู้สูงอายุ ปี 2562 เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์

พิธีรำบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอโนนไทย ประจำปี 2562

กิจกรรมทำความสะอาด (5ส) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต.ถนนโพธิ์

ต้อนรับ รอง ผวจ.นครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมติดตามการบรรเทาทุกข์การขาดแคลนน้ำในเขตตำบลถนนโพธิ์

นายก อบต.ถนนโพธิ์ นำประชาชนและจิตอาสา ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนภายในเขตตำบลถนนโพธิ์

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการบ้านสวย เมืองสุข (ณ บ้านดอนสระจันทร์)

ประมวณภาพโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจากกรมปศุสัตว์ ตามโครงการหมู่บ้านธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร

ประมวณภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์หน่วยงาน อ.โนนไทย ประจำปี 2561

5 ธันวาคม 2561 วันพ่อแห่งชาติ (อำเภอโนนไทย)