ฟรี

ประกาศ อบต.ถนนโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.16301 สายบ้านกระฎีกรุ หมู่ที่1-บ้านดอนสระจันทร์