ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

อบต.ถนนโพธิ์ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบ เหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลถนนโพธิ์

วันที่ 4 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบล ถนนโพธิ์ ภายใต้การนำของ นายฤทธิ์เดช ขอบังกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหาย ผู้ประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ 5 บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย จำนวน 3 หลัง เพื่อช่วยเหลือในการซ่อมแซมตามแนวทางระเบียบกฎหมายต่อไป

/client-upload/tanonpo2018/uploads/files/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD.jpg