ฟรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.16301 จากสายบ้านกระฎีกรุ ถึงสายบ้านดอนสระจันทร์ บ้านกระฎีกรุ หมู