ฟรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.๑๖๓๐๑ จากสายบ้านกระฎีกรุ ถึงสายบ้านดอนสระจันทร์ บ้านกระฎีกรุ หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภ