ฟรี

มาตรการขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชลอการเดินทางออกนอกเคหะสถาน

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้มีมติให้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา"ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชลอการเดินทางออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 น.ถึงเวลา 04.00 น.ของวันถัดไป โดยไม่มีเหตุจำเป็น"