ฟรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ "โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านกระฎีกรุ หมู่ที่ 1 - บ้านดอนสระจันทร์ หมู่ที่ 6"