ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมในการทำงานของ บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัน ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

.