ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

ที่ตั้ง/แผนผัง

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
เลขที่ 99 ม.1 ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044756055

ขอเส้นทางไปที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
เลขที่ 99 ม.1 ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา 30220 
โทร 044-756055 

 (ปลัด อบต. 092-5955961) (นายก อบต. 086-8669144)
https://tanonpo2018.thai.ac/
e-mail : [email protected]
FaceBook : https://www.facebook.com/tanonphopage/